Общи условия за ползване

 

§1 ДАННИ НА ФИРМАТА

(1) „СУВИД-БГ” ЕООД, ЕИК 206336497 собственик на сайта sousvide.bg, е дружество със седалище и адрес на управление и кореспонденция: България, гр. Троян, ул. П.Р.Славейков 38,

(2) „СУВИД-БГ” ЕООД администрира електронния магазин shop.sousvide.bg, в сайта sousvide.bg.

(3) Можете да се свържете със sousvide.bg на посочения по-горе адрес, на телефон 0888385877 Христо Вълчевски;  Email: info@sousvide.bg;  или от онлайн формуляра ни.

§2 ОБЩИ

(1) Тези условия съдържат основните правила за ползване на услугите на сайта sousvide.bg. Условията за ползване на електронния магазин можете да намерите на посочения линк.

(2) Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Информацията и материалите се предоставят от sousvide.bg като услуга и потребителите могат да ги използват за лично осведомяване.

(3) Всички снимки за защитени с лиценз и ползването на снимки от сайта става само с изричното съгласие на sousvide.bg.

(4) Ползването на името става само чрез изрично съгласие от „СУВИД-БГ” ЕООД, собственик на sousvide.bg

(5) Всички материали и статии могат да бъдат ползвани само чрез изричното споменаване на източника с ДИРЕКТЕН линк.

(6) sousvide.bg има право по всяко време да променя или допълва предлаганите услуги в страницата , без да уведомява посетителите.

(7) sousvide.bg не гарантира за постоянната и непрекъсната функционалност на сайта, предлаганите услуги и техническите системи.

(8) sousvide.bg не отговаря за съдържанието на страници, съдържащи препратки към sousvide.bg

(9) Всички RSS-Канали (RSS-Новини) могат да бъдат използвани по всяко време във Вашите сайтове или блогове, чрез позоваване на съответната статия или сайта с линк, който е директен и няма nofollow!

(10) Копирането на sousvide.bg чрез скриптове и ботове е забранено.

§3 ДОСТОВЕРНОСТ

(1) Екипът на sousvide.bg не носи отговорност за достоверността на информацията предоставена на sousvide.bg и всички негови поддомейни, тъй като информацията (рецепти, статии, истории, форумни теми и др.) се предоставя в голямата си част от потребителите на сайта.

(2) При некоректна информация или нарушаване на авторските права, потребителите могат да се свържат с sousvide.bg от формата за Контакти

§4 ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политиката на поверителност на „СУВИД-БГ”ЕООД, собственик на sousvide.bg, и е-магазина shop.sousvide.bg има за цел да ви уведоми за това как се използват вашите лични данни, а също и за това как бихте могли да променяте своите предпочитания и настройки във връзка с това използване.

За да прочетете цялата ни политика на поверителност кликнете на линка: Политика на оверителност във футъра на сайта,
а за е-магазина: тук.

§5 РЕГИСТРАЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

(1) Регистрацията в sousvide.bg и е-магазина shop.sousvide.bg е безплатна.

(2) Регистрацията в sousvide.bg и е-магазина shop.sousvide.bg не е задължителна.

(3) След като извърши процеса на регистрация, потребителят получава потребителско име и парола, с които може да публикува рецепти, теми, истории, а по-късно да изтрива или редактира собствените си публикации.

(4) При влизане/регистрация в който и да е от сайтовете на „СУВИД-БГ” ЕООД чрез Facebook, потребителят разрешава на сайта да използва неговият имейл адрес, име, потребителско име, профилна снимка, пол, населено място и дата на раждане за бърза регистрация в сайта. Ако потребителят е вече регистриран, той се разпознава по неговият имейл адрес доставен от Facebook и повторна регистрация не е необходима. Потребителят може да влиза в своят профил от бутона за Facebook без да въвежда своите данни за достъп.

(5) В случай на забравена парола, sousvide.bg предоставя възможност за възстановяване на паролата.

(6) Потребителят се съгласява да уведоми незабавно sousvide.bg всяко неправомерно използване на потребителското си име и парола.

(7) Потребителят е задължен да не преотстъпва на друго лице своето потребителско име и парола.

(8) sousvide.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради открадната парола.

(9) sousvide.bg си запазва правото да обработва данните на потребителите в рамките на закона.

(10) sousvide.bg полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(11) За всеки потребител, за който се докаже, че обижда и заплашва другите потребители в сайта или спами в мрежата, се блокира без предупреждение. Всяка повторна регистрация на този потребител също ще бъде блокирана.

§6 ПРОМЕНИ

(1) sousvide.bg си запазва правото по всяко време да променя или допълва предлаганите услуги в страницата, без да уведомява посетителите.

(2) Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. sousvide.bg не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния актуален вариант на настоящите общи условия.

§7 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „СУВИД-БГ”ЕООД полага необходимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала известна по повод неговата регистрация – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолими събития или злоумишлени действия на трети лица.

(2) В регистрационният формуляр, попълван от потребителя при неговата регистрация, „СУВИД-БГ”ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в сайтовете на „СУВИД-БГ”ЕООД, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; качените профилни снимки или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от „СУВИД-БГ”ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.

Повече относно поверителността и защитата на личните данни можете да прочетете на посочения линк.